Da Vinci Investment 2018-07-29T16:27:18+02:00

Da Vinci Investment sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-030, przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6.
KRS: 0000728065 NIP: 9671414822 REGON: 369988563. Kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł. 

Kontakt: